PRIVCACYBELEID

VAN SAMEN MET SARAPRIVCACYBELEID VAN SAMEN MET SARA

Privacy beleid instellingen aanpassen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Samen met Sara verwerkt van haar cliënten.Indien je cliënt bent van Samen met Sara, of om een andere reden persoonsgegevens aan Samen met Sara verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Elly Hendrikx, eigenaresse vanSamen met Sara, Vliegenkampstraat 40, 5923 AT te Venlo. Tel: 0642210787. KvK nummer 69043175De eigenaresse is bereikbaar via info@samenmetsara.nl of tel: 0642210787
2. Welke gegevens verwerkt Samen met Sara en voor welk doel2.1 In het kader van onze overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht            b) adresgegevens eventueel postadres            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),              d) overige persoonskenmerken die benodigd zijn voor Samen met Sara.2.2 Samen met Sara verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de zorg- overeenkomst en de eventuele opzegging daarvan.b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van eventuele informatie over diensten van Samen met Sara;c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen af te wikkelen..EmailberichtgevingSamen met Sara gebruikt je naam en e-mailadres om eventuele bijzonderheden tijdig te kunnen doorgeven. 
3. Bewaartermijnen Samen met Sara verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je zorg-overeenkomst en tot maximaal een jaar na afloop van deze overeenkomst. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Samen met Sara passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Samen met Sara gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers-overeenkomst. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/ klachten5.1 Via de administratie van Samen met Sara kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Samen met Sara zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse/administratie. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Samen met Sara je persoonsgegevens verwerkt . kan je contact opnemen met de eigenaresse/administratie.5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de administratie. info@samenmetsara.nl
6. WijzigingenDit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

 

 

Tarieven

Omdat wij verschillende diensten aanbieden kunnen wij geen vast uurtarief hanteren.
In een vrijblijvend en kosteloos informatief gesprek vertellen wij je graag meer over onze tarieven.
Voor PGB-houders zeer aantrekkelijk!

Opleidingen:

  • EHBO
  • Reanimatie
  • AED
  • Klassieke massage

Samen met Sara maakt gebruik van website-analytics. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met anderen.

Contact

Samen met Sara maakt gebruik van website-analytics. Deze gegevens worden anoniem gebruikt en niet gedeeld met anderen.Tot ziens en een lieve groet,

Elly

Samen met Sara,

Tel: 06-42210787

Email:   info@samenmetsara.nl

 www.samenmetsara.nl

KvK nummer: 69043175

IBAN nummer: NL12RABO0121422305

 

Url Naam * Telefoonnummer E-mailadres * Bericht *

Cookies & Privacy Policy

Door op accepteren te klikken, stem je in met het gebruik van alle cookies op onze website. Selecteer privacy instellingen om te bepalen welke cookies u wel of niet wilt toestaan.

Privacy policy | Sluiten
Privacy instellingen